Skip to content

Przychodzi w życiu taki moment, kiedy czujesz potrzebę, by robić coś w kierunku, do którego czujesz powołanie, które rozpala Cię od środka, inaczej dokonasz samo sabotażu na własnej osobie.

Twórczość była obecna w moim życiu od samego początku, a moja pasja do malowania przez lata ewoluowała. Nie ma przypadków, są tylko znaki, jest też wytrwałość i ogromne pragnienie wyrażania swoich myśli, odczuć, refleksji poprzez sztukę.

Maluję tak, aby obraz nie był jedynie elementem dekoracyjnym, ale również przenikał osobistą przestrzeń odbiorcy tworząc z nim bliską relację. W obrazach zostawiam część siebie, swoją energię. Chcę aby dzieła w hipnotyczny sposób przyciągały, wzbudzały pozytywne emocje, otwierały umysł i serce odbiorcy.

Uważam, że sztukę mniej trzeba rozumieć, a bardziej odczuwać przez pryzmat swoich skojarzeń, emocji, wizji. Każdy człowiek pojmuje twórczość artysty w swój niepowtarzalny sposób, przypisując dziełu własne znaczenie. Przeważnie odbiorca nie zna doświadczeń ani myśli twórcy, dlatego śmiało mogę stwierdzić, że obraz “nigdy” nie jest skończony, gdyż ilu ludzi tyle nowych wrażeń i przemyśleń.

O mnie

W O L N O Ś Ć – jest jedną z najważniejszych wartości w moim życiu i twórczości. Gdy maluję wprowadzam się w stan medytacji. Malarstwo daje mi swobodę i przestrzeń do wyrażania siebie.

I D E A – Każdy obraz rozpoczynam od charakterystycznego intuicyjnego pociągnięcia pędzlem, szpachelką, które potem determinuje kompozycję obrazu.  Muszę czuć, że wszystkie elementy kompozycyjnie współgrają ze sobą. Lubię eksperymentować z kolorami (każda barwa inaczej na nas oddziałuje), kształtami, różnymi technikami malarskimi, przedmiotami i strukturami.Często dopełniam swoje obrazy oryginalnymi kryształami Swarovskiego, bursztynem, szkłem, szlagmetalem, żywicą, naturalnymi minerałami itp.

A B S T R A K C J A -oczyszcza mój umysł, umiejscawia w świecie metafizycznym i realnym jednocześnie. Odkąd pamiętam zawsze interesowało mnie wszystko, co namacalne jak również efemeryczne, eteryczne, enigmatyczne. Słowa te zbliżają mnie do wszelakich zjawisk niezwykłych, energetycznych, do natury, przestrzeni, która nas otacza. Ograniczeniem mojego przekazu jest tylko wielkość płótna.

R E A L I Z M – W związku z moją dualną naturą i utrzymaniem balansu artystycznego oprócz malowania obrazów abstrakcyjnych spełniam się również w malarstwie realistycznym. Daje mi ono zupełnie inne doznania. Tak jak w abstrakcji mogę sobie pozwolić na totalną lekkość, dowolność kształtów, tak realizm wymaga ode mnie większej cierpliwości, skupienia, regularności

B A R W Y – Duże znaczenie ma dla mnie symbolika barw. Liczne podróże po południowej Europie, Afryce Północnej oraz życie w Hiszpanii, miały duży wpływ na kolorystykę moich obrazów, które stały się bardziej intensywne, żywsze. Zachwyt nad światem jest moją główną inspiracją. Malując często wybieram kolor wiodący dopełniając go tonacją kontrastującą. Często punktem wyjściowym przy tworzeniu obrazu są zdjęcia, które wykonuję. Fotografuję krajobraz, architekturę, ludzi oraz przyrodę. Dokładniej struktury roślin, drzew, skał itp, nieraz w formie mikroskopowej, po czym przekształcam je na formę geometryczną.

K O Ł O, T R Ó J K Ą T i K W A D R A T- Zawsze w każdym obrazie pojawiają się figury geometryczne oraz liczne linie, a także pozytywne znaki mające znaczenie symboliczne, pochodzące z różnych kultur. W dziełach widać inspirację chociażby kulturą Bliskiego Wschodu, szczególnie pod kątem architektonicznym, stąd widoczne drobne ornamenty. Zauważyć można także elementy powiązane z wyrobami sztuki użytkowej oraz moje zamiłowanie do wzornictwa.

Tworzę również cykle przedstawiające miasta, krajobrazy,kobiety w formie geometrycznej z elementami realizmu.